ITM DOLJ


Go to content

Main menu:


Contact

Datele de contact ale institutiei

Adresa: Craiova, str. Nicolae Balcescu nr. 51
Cod Fiscal: 12306993
Tel. Secretariat: 0251.406710 / 0251.406704; Fax: 0351.809.899; 0251.406.716
E-mail: itmdolj@itmdolj.ro
Cont IBAN: RO14TREZ2915032XXX010146 - Trezoreria Craiova, beneficiar Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj, Cod fiscal 12306993
- Pentru plata tarifului, in valoare de 20 RON, prevazut in Ordinul 826/2014, necesar la eliberarea extrasului din Revisal

Relatii cu presa/mass-media

Purtator de cuvant cu atributii: Grigore Daniela - inspector
- Etajul 1, Camera 16
- telefon: 0251.406.710
- e-mail: itmdolj@itmdolj.ro

Compartiment

Telefon

Inspector Sef adjunct S.S.M. (Consultanta S.S.M.)

0251.406705

Inspector Sef adjunct R.M.

0251.406720

Consultanta S.S.M. / Juridic

0251.406705

Control Munca Nedeclarata (Consultanta R.M.)

0251.406724

Control Relatii de Munca (Consultanta R.M.)

0251.406707

   

Carnete de Munca, Zilieri, Contracte Colective de Munca si Monitorizare Relatii de Munca (Consultanta R.M.)

0251.406722

Sef Serviciu Economic

0251.406721

Programul de functionare al institutiei

Luni - Joi
Vineri

8:00 - 16:30
8:00 - 14:00Permanenta

Miercuri 16:30 - 18:30
Vineri 14:00 - 16:30

 

Programul de lucru cu publicul / CasierieLuni - Joi :

Vineri :

Program de lucru cu publicul
Luni - Vineri 8:00 - 13:30

Program depunere documente on-line : 08:00 - 16:00

Program casierie:

08:00-11:00 (Óncasare numerar)
08:00-13:30 (Óncasare cu cardul bancar)
08:00-11:00 (Óncasare numerar)
08:00-13:30 (Óncasare cu cardul bancar)

Plata extrasului din Revisal se poate face si
on-line Ón contul IBAN RO14TREZ2915032XXX010146 - Trezoreria Craiova, Beneficiar Inspectoratul Teritorial de Munc„ Dolj, CUI 12306993.

 


 


Program de audiente

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 856/14.10.2020, in perioada starii de alerta se suspenda activitatea de audiente acordate persoanelor fizice si juridice la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj.

Activitatea de audiente se va desfasura numai prin corespondenta postala, electronic sau telefonic, prin intermediul adreselor de e-mail si a numerelor de telefon prevazute la datele de contact.

Petitii

Cetatenii sau organizatiile legal constituite pot adresa Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj petitii, in conformitate cu procedura descrisa in Ordonanta 27/2002. Petitiile se adreseaza in scris la adresa mentionata mai sus si trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu numele si prenumele petitionarului, precum si adresa unde acesta urmeaza sa primeasca raspunsul.
Toate solicitarile, sesizarile si petitiile vor fi solutionate in termene prevazute de legislatia in vigoare.
Petitiile se pot transmite :
- Prin posta la adresa : Craiova, str. Nicolae Balcescu, nr. 51, Cod postal 200676;
- Telefonic la nr. : 0251.406.709;
- Prin fax la nr. : 0351.809.899;
- Prin e-mail la adresa: itmdolj@itmdolj.ro
- On-line prin accesarea urmatorului link: Petitii on-line


Back to content | Back to main menu