ITM DOLJ


Go to content

Main menu:


Legislatie-Contencios

Despre institutie > Organizare > Compartimente

 • Indeplineste atributiile de contencios pentru Inspectorat;
 • Colaboreaza cu Directia Legislatie-Contencios din Inspectia Muncii in vederea reprezentarii in instanta a intereselor institutiei;
 • Colaboreaza cu serviciile de control la solutionarea contestatiilor adresate Inspectoratului;
 • Analizeaza si solutioneaza impreuna cu celelalte compartimente sesizarile si reclamatiile adresate Inspectoratului;
 • Urmareste modul de solutionare a propunerilor de cercetare penala efectuate de serviciile de control;
 • Vizeaza pentru legalitate deciziile date de inspectorul sef;
 • Intocmeste si dupa caz, colaboreaza la intocmirea proiectelor de instructiuni, norme, decizii, precum si orice alte acte cu caracter normativ necesare sub aspectul indeplinirii conditiilor de legalitate;
 • Analizeaza legislatia in vigoare, o aduce la cunostinta personalului institutiei in vederea cunoasterii si respectarii acesteia la nivelul Inspectoratului;
 • Colaboreaza cu compartimentul contabilitate-financiar, administrativ, cu privire la emiterea deciziilor de imputare si le vizeaza pentru legalitate;
 • Semnaleaza in scris Directiei Legislatie-Contencios din Inspectia Muncii, conducerii instititiei si compartimentelor interesate si face propuneri cu privire la deficientele constatate urmare a hotararilor instantelor judecatoresti pronuntate in litigiile in care institutia este parte, in vederea luarii masurilor corespunzatoare, pentru evitarea repetarii unor asemenea deficiente;
 • Solutioneaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, atat petitiile adresate de catre cetateni sau organizatii legal constituite, cat si cele transmise de Inspectia Muncii, si acorda consultatii de specialitate publicului, in domeniul aplicarii legislatiei specifice;
 • Sesizeaza conducerea institutiei in legatura cu necesitatea elaborarii unor noi acte normative, a modificarii sau completarii celor existente;
 • Solicita in fata instantelor si a altor organe de solutionare a litigiilor, luarea masurilor asiguratorii, in toate cazurile si conditiile prevazute de lege;
 • Are in vedere ca institutia sa se constituie parte civila in cursul urmaririi penale, precizand intinderea prejudiciului si propune conducerii institutiei, functie de stadiul procesului, introducerea in cauza ca parti responsabile civilmente a persoanelor care se fac vinovate;
 • Asigura primirea la institutie, in termen util, a copiilor dupa hotararile judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si orice alte titluri, pe care le va comunica compartimentului financiar administrativ, in termen legal, in vederea inregistrarii in evidentele contabile ale institutiei;
 • Promoveaza actiuni de executare silita impotriva agentilor economici care au debite restante;
 • Participa impreuna cu factorii interesati la actiuni pentru cunosterea si insusirea dispozitiilor legale din domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca.Back to content | Back to main menu