ITM DOLJ


Go to content

Main menu:


  • Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj este organul de specialitate al administratiei publice locale, aflat în subordinea Inspectiei Muncii, prin care se exercita pe teritoriul judetului Dolj, atributii de autoritate de stat în domeniul muncii, relatiilor de munca , securitatii si sanatatii în munca.
  • Scopul Inspectoratului Teritorial de Munca este urmarirea îndeplinirii obligatiilor legale si respectarea legislatiei muncii de catre angajatorii din sectorul public, mixt, privat precum si alte categorii de angajatori.
  • Organizarea si functionarea Inspectoratul Teritorial de Munca sunt reglementate de Legea nr.108/1999 cu modificarile si reglementarile ulterioare si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii, aprobat prin HGR nr. 767/1999.

Aplicatii ITM / GHIDURI / Utile

Sesizarile privind " MUNCA LA NEGRU" si solicitarile de informatii de interes public se pot face:

- Prin posta la adresa : Craiova, str. Nicolae Balcescu, nr. 51, Cod postal 200676;
- Prin tel la nr. : 0251.406.709
- Prin fax la nr. : 0351.809.899
0251.406.716
- Prin e-mail la adresa: itmdolj@itmdolj.ro

Simplificarea administratiei

1. In vederea aplicarii "O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative" ITM Dolj precizeaza urmatoarele:
Potrivit art. 2 alin. (1)-(2) din O.U.G. nr. 41/2016, institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale sunt obligate sa accepte copia in format electronic dupa cartea de identitate, transmisa prin e-mail".
In acest context, informam publicul ca adresa de e-mail la care se primesc copii electronice dupa Cartea de Identitate este:

itmdolj@itmdolj.ro

cu mentiunea ca in interiorul e-mail-ului este necesara specificarea scopului pentru care a fost transmisa copia electronica( eliberare parola, eliberare de copii dupa documente, etc.)

2.
Potrivit art. 14 partea V. pct. 1. din OUG nr. 41/2016, „institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice solicita extras de pe cazierul judiciar, in baza consimtamantului expres al persoanei pentru care se efectueaza verificari specifice”. In acest, administratorii si asociatii unitatilor care solicita autorizatia pentru pirotehnice/munitie trebuie sa completeze Anexa 1 - model exprimare consimtamant obtinere cazier judiciar.
In cazul revenirii asupra consimtamantului deja exprimat, posibilitatea de revocare se poate face prin completarea de catre titular a Anexei 2.
I.T.M. Dolj va adresa solicitarea catre Inspectoratul Judetean de Politie Dolj.

ANUNTURI

23.11.2023 Anunt intrunire Comisie de Abilitare si Avizare Teritoriala Dolj

18.10.2023 Anunt cu privire la rezultatele interviului si rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea functiei de consilier R.U.

16.10.2023 Rezultat proba scrisa pentru concursul din 16.10.2023. Barem

06.10.2023 Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs .
Motivarea respingerii dosarului de concurs

04.10.2023 Anunt intrunire Comisie de Abilitare si Avizare Teritoriala Dolj

11.09.2023 Anunt concurs de recrutare / Model adeverinta de vechime / Formular de inscriere

12.06.2023 Rezultat selectie dosare de concurs pentru ocuparea unui post din cadrul compartimentului S.P.I.A.A.D.S.S.M.

06.06.2023 Anunt intrunire Comisie de Abilitare si Avizare Teritoriala Dolj

12.05.2023 Anunt concurs de recrutare / Model adeverinta de vechime / Formular de inscriere /
Comunicat privind concursurile de recrutare

16.03.2023 Anunt intrunire Comisie de Abilitare si Avizare Teritoriala Dolj

15.03.2023 Anunt rezultat interviu si rezultatele finale pentru concursul din 13.03.2023

13.03.2023 Rezultat proba scrisa pentru concursul din 13.03.2023 / Barem

06.03.2023 Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs

09.02.2023 Anunt concurs recrutare / Bibliografie si tematica / Fisa postului / Model adeverinta de vechime / Formular de inscriere

18.05.2022 Anunt intrunire Comisie de Abilitare si Avizare Teritoriala Dolj

19.01.2022 Adresa transmisa Autoritatii Vamale Romane cu privire la introducerea pe piata a mastilor de protectie

19.01.2022 Adresa transmisa inspectoratelor teritoriale de munca cu privire la introducerea pe piata a mastilor de protectie

11.01.2022 Anunt intrunire Comisie de Abilitare Teritoriala Dolj

02.12.2021 Rezultatul examenului de promovare in grad profesional - 02.12.2021

23.11.2021
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere ale candidatilor la examenul din 02.12.2021

01.11.2021 Examen promovare grad profesional

15.06.2021 Comunicat - privind ma
surile de protectie a persoanelor incadrate in munca in perioadele cu temperaturi ridicate extreme


05.04.2021 Anunt intrunire Comisie de Abilitare si Avizare Teritoriala Dolj

12.02.2021 Informatii destinate cetatenilor romani care intentioneaza sa lucreze la lucratori sezonieri in Germania

30.06.2020 Anunt - Liste mijloace fixe si obiecte de inventar propuse pentru casare - pret diminuat cu 38 %

23.06.2020 Anunt - Liste mijloace fixe si obiecte de inventar propuse pentru casare - pret diminuat cu 18 %

04.06.2020 Anunt - Liste mijloace fixe si obiecte de inventar scoase la licitatie

23.04.2020 Informare pentru constientizarea cetatenilor romani cu privire la drepturile, obligatiile si riscurile la care se expun in demersul de cautare a unui loc de munca in strainatate.

05.02.2020 Anunt intrunire Comisie de Abilitare si Avizare Teritoriala Dolj

05.09.2019 Decizie Comisie paritara ITM Dolj

29.03.2019 Rezultat interviu si Rezultate finale concurs de recrutare

26.03.2019 Rezultat proba scrisa pentru concursul din 26.03.2019

19.03.2019 Anunt selectie dosare concurs din data de 26.03.2019

11.03.2019 Rezultat examen de promovare in grad profesional

04.03.2019 Examen promovare grad profesional
- r ezultat verificare dosare

22.02.2019 Anunt concurs 26.03.2019 / Model adeverinta vechime / Formular de inscriere

18.02.2019 Anunt intrunire Comisie de Abilitare si Avizare Teritoriala Dolj

12.02.2019 Comisie evaluare bunuri cu titlu gratuit 2018

08.02.2019 Anunt examen promovare grad profesional

01.10.2018 Rezultat examen de promovare in grad profesional

21.09.2018 Anunt examen promovare grad profesional

03.09.2018 Examen promovare grad profesional

30.08.2018 Ghidul Campaniei “Locuri
de muncasanatoase prin managementul substantelor periculoase”

30.08.2018 Pliant Campania “Locuri
de munca sanatoase prin managementul substantelor periculoase”

02.05.2018 Anunt intrunire Comisie de Abilitare si Avizare Teritoriala Dolj

24.04.2018 Poster ziua internationala a SSM "
Generatia Securitate & Sanatate"

24.04.2018 Raport O.I.M. "Imbunatatiti securitatea si sanatatea tinerilor lucratori"

12.01.2018 Comisie evaluare bunuri cu titlu gratuit 2017

22.05.2017 Examen promovare grad profesional

13.04.2017
" Strategia Nationala Anticoruptie pe perioada 2016-2020", obiectivul specific 5.3 "Consolidarea mecanismelor de control administrativ din H.G. nr. 583/2016" - Trimestrul I 2017

30.12.2016
Lista conform Legii nr 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei de catre functionarii publici din cadrul I.T.M. Dolj

07.11.2016 Lista obiectelor de inventar scoase la licitatie - pret diminuat

07.11.2016 Lista mijloacelor fixe scoase la licitatie - pret diminuat

31.10.2016 Lista obiectelor de inventar scoase la licitatie - pret diminuat

31.10.2016 Lista mijloacelor fixe scoase la licitatie - pret diminuat

24.10.2016 Anunt examen de promovare in grad profesional + Bibliografie

13.09.2016 Lista obiectelor de inventar scoase la licitatie

13.09.2016 Lista mijloacelor fixe scoase la licitatie

06.09.2016 Comisia Paritara - ITM Dolj

31.08.2016
Revisal 6.0.5

07.07.2016 Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului vacant de sofer

04.07.2016
Rezultatul probei practice a concursului din 01.07.2016

27.06.2016 Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul din data de 01.07.2016

07.06.2016 Anunt concurs 01.07.2016 - Bibliografie

25.04.2016 Aplicatia interactiva SafeDay

25.04.2016
Poster-ul Campaniei “Stresul profesional - o provocare colectiva”

31.12.2015 Anunt - Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit

18.12.2015 Instiintari infiintare popriri debitori - 16.12.2015

18.11.2015 Bibliografie examen promovare grad profesional
18.11.2015 Anunt examen promovare grad profesional

29.06.2015 Anunt concurs 29.07.2015 / Bibliografie concurs 29.07.2015

18.05.2015 Societati carora li s-au emit decizii de accesorii la 31.12.2014

08.04.2015
Actiunea 16 in domeniile Agricultura si Industria Alimentara - prezentare

23.01.2015 Anunt executare silita 22.01.2015

14.01.2015 Notificari societati cu debit

08.01.2015 Societati pentru care a inceput executarea silita 07.01.2015

07.01.2015 Extrase de cont conf. Ordinului MFP nr. 2861/2009 - la data de 30.11.2014

30.12.2014
Lista conform Legii nr 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei de catre functionarii publici din cadrul I.T.M. Dolj

15.12.2014 Creditori la 30.11.2014

15.12.2014 Debitori la 30.11.2014

15.12.2014 Societati pentru care a inceput executarea silita - 12.12.2014

21.11.2014 Anunt promovare in grad profesional

20.11.2014 Debitori la 31.10.2014

20.11.2014 Creditori la 31.10.2014

20.10.2014 Societati pentru care a inceput executarea silita - 17.10.2014

12.08.2014 Debitori la 31.07.2014

12.08.2014 Creditori la 31.07.2014

1.07.2014 Societati pentru care a inceput executarea silita 15.07.2014

21.07.2014 Debitori la 30.06.2014

21.07.2014 Creditori la 30.06.2014

16.05.2014 Societati pentru care a inceput executarea silita 15.04.2014
16.05.2014 Debitori la 30.04.2014
16.05.2014 Creditori la 30.04.2014
17.04.2014 Creditori la 31.03.2014
17.04.2014 Debitori la 31.03.2014
14.04.2014 Societati pentru care a inceput executarea silita 11.04.2014
26.02.2014 Societati pentru care a inceput executarea silita 25.02.2014
18.12.2013 Societati pentru care a inceput executarea silita 17.12.2013
15.11.2013 Societati pentru care a inceput executarea silita 14.11.2013
08.05.2013 Debitori la 07.05.2013
10.04.2013 Angajatori cu debite la 09.04.2013
21.02.2013 Societati pentru care a inceput executarea silita 20.02.2013
09.01.2013 Societati pentru care a inceput executarea silita - 08.01.2013
19.11.2012 Anunt examen; Bibliografie examen
21.09.2012 Angajatori cu debite la I.T.M Dolj
25.05.2012 Anunt examen de grad profesional
13.03.2012 Angajatori care nu au ridicat carnetele de munca de la ITM DOLJ
06.12.2011 Versiunea noua a aplicatie Revisal conform cu H.G. 1105/2011
25.11.2011 Debitori la 31.10.2011
11.11.2011 Modificare HG 500/2011
28.10.2011 COMUNICAT DE PRESA - REVISAL
16.08.2011
Versiunea noua a aplicatiei Revisal conform H.G. 500/2011
05.08.2011 Ordinul 1918 din 25.07.2011 -
privind Procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si Procedura privind transmiterea registrului in format electronic

Comunicate de presa

27.04.2023 Raport de activitate I.T.M. Dolj - anul 2022

25.04.2023 Comunicat de presa Inspectia Muncii - Proiectul tehnic aferent REGES-ONLINE este in consultare publica

05.04.2023 Comunicat de presa - I.T.M. Dolj sustine educatia tinerilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

28.03.2023 Informare privind intalnirea desfasura la Prefectura Dolj in data de 27.03.2023

28.03.2023 Informare privind intalnirile desfasurate de I.T.M. Dolj in perioada Februarie - Martie 2023

14.02.2023 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Actiuni in domeniul Relatiilor de Munca

23.12.2022 Rezultate partiale - Campanie articole pirotehnice

14.12.2022 Modificari aduse Codului Muncii

12.12.2022 Rezultate detaliate ale actiunilor de control in domeniul RM si SSM

05.12.2022 Comunicat de presa - Activitati cu articole pirotehnice

26.07.2022 Comunicat de presa Inspectia Muncii - Rezultate Campanie PECO - iulie 2022

26.07.2022 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Campanie carburanti auto iulie 2022

25.07.2022 Comunicat de presa -
Situatia accidentelor de munca inregistrate pe raza judetului Dolj in semestrul I al anului 2022


20.07.2022 Comunicat de presa - Ma
suri de protectie a persoanelor incadrate in munca in perioadele cu temperaturi ridicate extreme

09.05.2022 Rezultatele detaliate ale actiunilor de control in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii în munca, desfasurate de inspectorii de munca în perioada 1– 28.04.2022

04.02.2022 Chestionar privind Recensamantul 2022

06.01.2022 Comunicat de presa I.T.M. Dolj

31.12.2021 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - pirothenice

26.11.2021 Comunicat de presa I.T.M. Dolj

12.07.2021 Actiune de informare publica - MUNCESTE LEGAL! CUNOSTE-TI DREPTURILE!

12.07.2021 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Modificare program de lucru cu publicul si casierie

09.12.2020 Rezultate Campanie Nationala - noiembrie 2020

27.11.2020 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Program de lucru cu publicul

20.10.2020 Comunicat de presa Inspectia Muncii

20.10.2020 Campanie de informare a studentilor straini si a angajatorilor - in limba romana / in limba engleza

04.08.2020 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Substante chimice periculoase

30.06.2020 Informare - privind riscurile la explozie

16.06.2020 Comunicat de presa I.T.M. Dolj -
Program de relatii cu publicul pe perioada prelungirii starii de alerta

05.06.2020 Informare - Metodologia actiunii 12 - Atmosfere explozive

02.06.2020 Informare pentru angentii economici la care activitatile desfasurate necesita utilizarea substantelor chimice periculoase

25.05.2020 Recomandarile Inspectiei Muncii privind prevenirea raspandirii noului Coronavirus (SARS-Cov-2), la efectuarea curateniei in sectorul non medical

21.05.2020 Comunicat de presa Inspectia Muncii

20.05.2020 Recomandarile Inspectiei Muncii
privind prevenirea raspandirii noului Coronavirus (SARS-Cov-2), la reluarea activitatilor de transport, distributie si incarcare/descarcare marfuri

20.05.2020 Recomandarile Inspectiei Muncii
privind prevenirea raspandirii noului Coronavirus (SARS-Cov-2) in caminele pentru persoane varstnice

18.05.2020 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Program de relatii cu publicul pe perioada starii de alerta

14.05.2020 Recomandarile Inspectiei Muncii privind prevenirea raspandirii
noului Coronavirus (SARS-Cov-2), la reluarea activitatii in unitatile de frizerie, coafura si cosmetica

30.04.2020 Recomandari pentru lucratori privind prevenirea infectiei cu
noul Coronavirus (SARS-Cov-2) in situatia deplasarilor pentru indeplinirea sarcinilor de munca

09.04.2020 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - privind modalitatea de desfasurare a audientelor

30.03.2020 Informare - privind prevenirea infectiei cu noul Coronavirus (SARS-Cov-2) la locurile de munca

30.03.2020 Comunicat de presa - privind organizarea si desfasurarea activitatii de relatii cu publicul

10.03.2020 Recomandarile Inspectiei Muncii
ca urmare a masurilor speciale de control si prevenire a infectiei virale cu COVID-19

10.03.2020 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Masuri de protectie impotriva Covid-19

30.01.2020 Comunicat de presa I.T.M. Dolj -
Rezultate Campanie contracte indiiduale de munca cu timp partial

20.12.2019 Comunicat de presa Inspectia Muncii - referitor la infiintarea Regsitrului electronic de evidenta a zilierilor

25.11.2019 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Informare privind activitatile cu articole pirotehnice

22.11.2019 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - privind actiunile de control desfasurate in perioada 01.11-22.11.2019

30.10.2019 Raport de activitate 9 luni - 2019

18.10.2019 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Dantes Nicolae Bratu revine de azi, 18.10.2019, la conducerea Inspectiei Muncii

19.08.2019 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - privind actiunile de control desfasurate in luna iulie 2019

10.07.2019 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - privind actiunile de control desfasurate in luna iunie 2019

24.06.2019 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Temperaturi ridicate extreme

10.06.2019 Comunicat de presa I.T.M. Dolj

08.05.2019 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - privind actiunile de control desfasurate in luna aprilie 2019

22.01.2019 Informare - Actiuni si campanii decembrie 2018

17.01.2019 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Verificari in cluburile si restaurantele din Craiova

31.10.2018 Raport de activitate 9 luni

24.10.2018 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Rezultate Campanie spalatorii auto

30.08.2018 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Campanie Locuri
de munca sanatoase prin managementul substantelor periculoase

16.07.2018 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Rezultate Campanie transfer contributii

02.07.2018 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Rezultate Campanie contracte de munca cu timp partial

06.06.2018 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Rezultate Campanie bufet expres, restaurant fast-food, pizzerie

24.05.2018 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Continua actiunile in constructii

03.05.2018 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Actiuni in constructii

25.04.2018 Raport de activitate trimestrul I 2018

24.04.2018 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Ziua internationala a SSM


16.04.2018 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - privind plasarea de forta de munca in strainatate

08.01.2018 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Rezultate Campanie pirotehnice

21.12.2017 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Rezultate Campanie straini

06.12.2017 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Sesiuni informare angajatori

19.10.2017 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Rezultate Campanie zilieri

17.10.2017 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Rezultate Campanie lucru la inaltime

28.09.2017 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Actiuni de informare si constientizare

22.09.2017 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Actiuni Silice Cristalina

26.07.2017 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Rezultate Campanie Spalatorii Auto

27.06.2017 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Temperaturi ridicate extreme

14.06.2017 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Rezultate Campanie Carne, Peste, Lactate

24.05.2017 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Sesiuni de informare - Actiunea 16

18.05.2017 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Rezultate Campanie Constructii

28.04.2017 Raport de activitate trimestrul I 2017

10.01.2017 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Temperaturi extreme scazute

09.01.2017 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Temperaturi extreme scazute

09.12.2016 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Rezultate Campanie Energie Electrica

20.10.2016 Raport de activitate 9 luni - ITM DOLJ

10.08.2016 Comunicat de presa I.T.M. Dolj

14.07.2016 Comunicat I.T.M. Dolj - Campanie energie electrica

01.07.2016 Sesiune constientizare agenti chimici

01.07.2016 Comunicat de presa Inspectia Muncii

30.06.2016 Comunicat de presa Inspectia Muncii

22.06.2016 Comunicat de presa I.T.M. Dolj

13.06.2016 Comunicat de presa I.T.M. Dolj

25.04.2016 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Ziua internationala a S.S.M.

14.04.2016 Comunicat de presa I.T.M. Dolj

14.04.2016 Comunicat de presa Inspectia Muncii

22.03.2016 Comunicat de presa Inspectia Muncii

16.03.2016 Comunicat de presa Inspectia Muncii

08.03.2016 Comunicat de presa Inspectia Muncii

02.03.2016 Comunicat de presa Inspectia Muncii

24.02.2016 Comunicat de presa Inspectia Muncii

16.02.2016 Comunicat de presa Inspectia Muncii

09.02.2016 Comunicat de presa Inspectia Muncii

03.02.2016 Comunicat de presa Inspectia Muncii

26.01.2016 Comunicat de presa Inspectia Muncii

20.01.2016 Comunicat de presa Inspectia Muncii

12.01.2016 Comunicat de presa Inspectia Muncii

05.01.2016 Comunicat de presa Inspectia Muncii

29.12.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

22.12.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

16.12.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

10.12.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

04.12.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

18.11.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

18.11.2015 Informare privind actiunile de control in domeniul SSM - perioada 01.11 - 17.11.2015

17.11.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

10.11.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

06.11.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

05.11.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

20.10.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

14.10.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

09.10.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

01.10.2015 Inspectia Muncii - comunicat de presa referitor la exploatarea prin munca

01.10.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

17.09.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

10.09.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

25.08.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

19.08.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

12.08.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

13.08.2015 Comunicat de presa I.T.M. Dolj

12.08.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

05.08.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

29.07.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

23.07.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

15.07.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

09.07.2015 Comunicat de presa - Campania nationala privind timpul de munca

09.07.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

07.07.2015 Comunicat de presa privind masurile de protectie a persoanelor incadrate in munca in perioadele cu temperaturi extreme

02.07.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

26.06.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

19.06.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

11.06.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

03.06.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

27.05.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

20.05.2015 Comunicat de presa
- rezultate la nivelul judetului Dolj in saptamana 11-15 mai

20.05.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

14.05.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

06.05.2015 Comunicat de presa - rezultate luna aprilie 2015

06.05.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

30.04.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

28.04.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii - Ziua Internationala a SSM 2015

27.04.2015 Comunicat de presa - Ziua Internationala a SSM 2015

22.04.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

20.04.2015 Comunicat de presa - rezultate trimestrul I 2015

17.04.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

08.04.2015 Comunicat de presa -
privind Actiunea nr. 16 in domeniile Agricultura si Industria Alimentara

08.04.2015 Comunicat de presa - rezultate saptamanale la nivelul judetului Dolj

07.04.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

01.04.2015 Comunicat de presa - privind proiectul la nivel national in domeniul SSM

01.04.2015 Comunicat de presa - rezultate saptamanale la nivelul judetului Dolj

01.04.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

27.03.2015 Comunicat de presa - privind Actiunea nr. 12 in domeniul constructiilor

27.03.2015 Comunicat de presa - rezultate saptamanale la nivelul judetului Dolj

25.03.2015 Comunicat de presa - sesiune de constientizare angajatori

25.03.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

17.03.2015 Comunicat de presa

13.03.2015 Comunicat de presa

04.03.2015 Comunicat de presa - saptamana 23.02 - 27.02.2015

27.02.2015 Comunicat de presa

18.02.2015 Informare privind demersurile intreprinse de I.T.M. Dolj pentru imbunatatirea starii de securitate si sanatate in munca si dezvoltarea culturii de prevenire in acest domeniu

18.02.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

16.02.2015 Informare privind activitatea I.T.M. Dolj in perioada 01.02.2015 - 13.02.2015

13.02.2015 Comunicat de presa Inspectia Muncii

13.02.2015 Inspectia Muncii: Comunicat de presa cu rezultate saptamanale la nivel national

28.01.2015 Raport activitate semestrul II 2014

18.11.2014 Comunicat de presa

14.10.2014 Raport activitate ITM Dolj - semestrul I 2014

12.08.2014 Informare 12.08.2014

28.04.2014 Comunicat de presa - Ziua internationala a Securitatii si Sanatatii in munca

27.02.2014
Raport privind actiunile de prevenire a accidentelor de munca - 2013

06.01.2014
Situatia numarului de angajatori in functie de numarul de contracte individuale de munca (active/pasive) in intervalul 24.01.2013 – 05.01.2014

12.12.2013
Dinamica evolutiei numarului de angajatori, numarului de contracte individuale de munca si numarului de salariati evidentiati in aplicatia Revisal - Octombrie 2013

12.12.2013 Comunicat de presa

27.09.2013
Comunicat de presa

13.09.2013
Raport activitate de control - AUGUST 2013

09.09.2013
Comunicat de presa - Dinamica evolutiei numarului de angajatori care au salariati, numarului de contracte individuale de munca si numarului de salariati evidentiati in aplicatia Revisal

02.07.2013
Raport activitate de control - IUNIE 2013

02.07.2013
Comunicat de presa - Dinamica evolutiei numarului de angajatori care au salariati, numarului de contracte individuale de munca si numarului de salariati evidentiati in aplicatia Revisal

04.06.2013
Raport activitate de control - MAI 2013

04.06.2013
Comunicat de presa - Dinamica evolutiei numarului de angajatori care au salariati, numarului de contracte individuale de munca si numarului de salariati evidentiati in aplicatia Revisal

02.04.2013
Comunicat de presa - Campanie panificatie martie 2013 - RM

29.03.2013
Comunicat - Campanie riscuri emergente

28.03.2013
Comunicat de presa - Campanie panificatie martie 2013 - SSM

11.03.2013
Rezultate Campanie - Service auto - 06-07.03.2013

11.03.2013
Raport activitate Control SSM - februarie 2013

11.03.2013
Rezultate Campanie confectii textile - 27-28.02.2013

31.10.2012 Raport activitate SSM - ITM DOLJ - 9 luni

02.10.2012
Statistici privind activitatea ITM Dolj - septembrie 2012

14.09.2012
Comunicat de presa - Campanie in constructii 2012

13.09.2012 Comunicat de presa - august 2012

24.08.2012
Statistici privind activitatea ITM Dolj - 23 august 2012

01.06.2012 Comunicat de presa - mai 2012

01.06.2012
Statistici privind activitatea ITM Dolj - mai 2012

27.04.2012 Comunicat - Ziua internationala a SSM 2012

27.04.2012 Ziua internationala a SSM

25.04.2012
Raport activitate Control RM - trimestrul I 2012

20.03.2012
Rezultate Campanie in domeniul produselor de brutarie si a produselor fainoase

12.03.2012
Activitate control 01.01.2012 - 12.03.2012

16.02.2012
Rezultate controale - Ianuarie 2012

14.02.2012
Comunicat privind desfasurarea activitatii in conditii extreme

30.01.2012
Comunicat al Inspectiei Muncii - privind informarea cetatenilor romani care pleaca la munca in strainatate

06.01.2012 Statistici privind activitatea ITM Dolj - 2011

04.11.2011
Raport activitate Control Securitate si Sanatate in Munca - octombrie 2011

04.11.2011
Raport activitate Control Relatii de Munca - octombrie 2011

28.10.2011 COMUNICAT DE PRESA - REVISAL

07.07.2011 Comunicat de presa

27.04.2011
Ziua Internationala a Securitatii si Sanatatii în Munca – 28 aprilie 2011
are drept tema implementarea unui „Sistem de Management al Securitatii si Sanatatii in Munca (SMSSM) ca instrument pentru imbunatatirea continua”

05.04.2011
Situatia informarii angajatorilor cu privire la modificarile legislative 2011

24.03.2011
Situatie procese-verbale de control 2010

14.03.2011
Anagajatori sanctionati - februarie 2011

24.02.2011
Angajatori sanctionati - IANUARIE 2011

28.01.2011
Rezultate actiune spalatorii si vulcanizari

27.01.2011
Informare privind activitatea de control - 2010

05.01.2011 Comunicat de presa - Inspectia Muncii .
Persoane desemnate sa furnizeze informatii cu privire la modificarile legislative : Mitran Raducu - tel. 0744627568; Mohora
Mihail
- tel. 0744627564

24.11.2010 Carnetele de munca vor fi predate titularilor pana la 30.06.2011

29.01.2010 Raport activitate 2009

21.01.2010
Modificari privind intocmirea si completarea Registrului general de evidenta a salariatilor

17.11.2009
S-au dublat amenzile pentru munca nedeclarata

06.11.2009 Raport activitate semestrul I 2009Back to content | Back to main menu